Dnešný dátum: 15 04 2024
Ľuľkovec zlomocný
Atropa bella-donna L. / Ľuľkovité

Trváca rastlina so široko rozkonárenou stonkou, ktorá vyrastá z mohutného, re- povitého koreňa. Listy sú striedavé, mäk­ ké, oválne.  Z pazúch listov vyrastajú stopkaté, zvončekovité, červenohnedé kvety, z ktorých sa po odkvitnutí vytvára­ jú čierne bobule. Ľuľkovec zlomocný rastie v Európe na okrajoch lesov, na rumoviskách a na úhoroch. Celá rastlina je silne jedovatá a často dochádza k smr­ teľným nehodám u detí zámenou s čučo­riedkou. V gréckej mytológii bola Atropa sudička, ktorá prestrihovala niť života; slovo „atropos" znamená neodvrátiteľný. Rimanky si kvapkali šťavu z  ľuľkovca  do očí, aby sa im rozšírili zreničky. Od toho sa odvodzuje druhové pomenovanie rastli­ny: „bella donna" - pekná žena.

Zbierajú sa listy (Folium belladonnae) alebo korene (Radix belladonnae). Oboje sa sušia pri teplotách do 30 °C. Droga obsahuje až 1  % jedovatých alkaloidov (hyoscyamín, atropín), kyselinu tropovú, beladonín a skopolamín. Galenické pre­ paráty, ktoré vyrába farmaceutický prie­ mysel (extrakt, tinktúra) a izolované alka­ loidy uvoľňujú kŕče hladkého svalstva, zmierňujú  koliky močových ciest a žlčníka a okrem toho pôsobia utišujúco pri astmatických záchvatoch. Používajú sa aj proti nočnému poteniu u chorých na tuberkulózu. Mydriatický účinok atropínu na rozširovanie zreničiek využívajú oční lekári pri vyšetreniach.

Termín   kvitnutia:  jún-august
Termín  zberu   (listy):  jún-august
(korene):   október  marec—apríl


Copyright © 2010, Fibra print s.r.o.. Všetky práva vyhradené. | webdesign & code : Fibra print  | 

Správca stránky nezodpovedá za škody spôsobené požitím alebo zle pochopeným textom, zverejneným na tejto stránke.
Všetky informácie na stránke majú len informatívny chrakter.