Dnešný dátum: 24 06 2024
Kyjanička purpurová
Claviceps purpurea (Fr.) Tul.

Parazitická vreckatá huba, ktorá väčšinou cudzopasí v klasoch raži. V čase kvitnutia prerastá podhubie (mycelium) kyjaničky purpurovej krátkymi vláknami semenník raži. Tieto vlákna vytvárajú na povrchu malé spóry (konídiá). Súčasne vylučuje semenník raži na povrchu jasnú, sladkú tekutinu, ktorú hmyz cicia a takto prenáša nákazu na ďalšie semenníky. Hubové vlákna rastú, navzájom sa prepletajú,
až nakoniec vytvoria čierny, pevný útvar vyčnievajúci z klasu sklerócium. V čase zberu raži vypadávajú skleróciá na zem. Na jar z nich vyrastajú stopkaté malé huby, ktoré rozsievajú svoje spóry na mladú raž. Námeľ (Secale cornutum) je nenahraditeľná surovina na výrobu celého radu dôležitých liekov. Je veľmi jedovatý. V minulosti sa zbieral pri triedení obilia z napadnutých rastlín. Dnes sa táto suro­vina získava umelým pestovaním kyjanič­ky purpurovej na porastoch raži a kultivá­ ciou mycélia vo fermentačných nádobách. Námeľ obsahuje alkaloidy ergometrinovej skupiny (ergometrín, ergobazín, ergometrinín), ergotamínovej skupiny (ergotamín, ergotaminin, ergozín) a ergotoxínovej skupiny (ergokrisín, ergokrytín a. i.), ďalej obsahuje organické farbivá, tuky, amíny a antrachinóny. Tieto látky vplývajú na kontrakciu hladkého mater­nicového svalstva, tlmia funkciu sympatika, spôsobujú trvalé zúženie periférnych ciev a normalizujú krvný tlak. Používajú sa v gynekológii, vo vnútornom a nervo­vom lekárstve.Termín kvitnutia: -
Termín zberu  (skleróciá): jún-júl


Copyright © 2010, Fibra print s.r.o.. Všetky práva vyhradené. | webdesign & code : Fibra print  | 

Správca stránky nezodpovedá za škody spôsobené požitím alebo zle pochopeným textom, zverejneným na tejto stránke.
Všetky informácie na stránke majú len informatívny chrakter.